THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP

THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP

THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP

THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP

THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP
THẾ GIỚI TÀU HŨ | 0936 097837 MR. HIỆP

Tuyển dụng

Thế giới tàu hủ tuyển dung vị trí

Nhân viên

Tuổi 18-35

Trình độ:12/12

không cần kinh nghiệm,hoạt bát vui vẻ

Lương thỏa thuận

open

11h-22h